Laatste nieuws

Update ontwikkelingen coronavirus

Zoals we in het eerdere nieuwsbericht al hebben vermeld, gaat ons werk gewoon...

Ontwikkelingen rondom het coronavirus

Jeugdbescherming west geeft gehoor aan de maatregelen zoals deze door de rege...

Jeugdbescherming west ontvangt certificaat voor jeugdbescherming en jeugdreclassering

Jeugdbescherming west ontvangt certificaat voor jeugdbescherming en jeugdrecl...

Cliƫntenraad

De cliëntenraad komt op voor de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van Jeugdbescherming west. Voor jou en je ouders dus.

Meisje bankje

Wat zijn jouw rechten?

Als je begeleiding van Jeugdbescherming west krijgt, dan heb je rechten en plichten. Jij wilt weten wat je van ons kunt verwachten en andersom verwachten wij ook bepaalde dingen van jou. Hieronder vind je de belangrijkste rechten en plichten:

Meewerken
Jeugdbescherming west verwacht van jou dat je meewerkt aan de hulp die je van ons krijgt.

Hulp is gratis
De hulp van Jeugdbescherming west is altijd gratis. Als wij regelen dat je speciale hulp krijgt van een andere organisatie, dan moeten je ouders soms een bijdrage betalen. Wij vertellen het aan je ouders als het nodig is.

Je privacy
Om je goed te kunnen helpen, moeten wij informatie over jou verzamelen en bewaren. De medewerkers van Jeugdbescherming west zijn verplicht om zorgvuldig om te gaan met jouw informatie. Alles over privacy staat in de folder 'Wat u moet weten over privacy en klachten' onderaan deze pagina.

Klachten
Ben je niet tevreden over de manier waarop de medewerker van Jeugdbescherming west met je omgaat? Praat hier dan eerst over met hem of zijn leidinggevende. Als je er niet uitkomt, dan kun je een klacht indienen. Hoe je dat doet, staat in de folder onderaan deze pagina. Je kunt ook je klacht mailen naar: klachtencommissie@jeugdbeschermingwest.nl.

Voor hulp bij het indienen van een klacht, kun je contact opnemen met het Advies- en Klachtenbureau (AKJ): www.akj.nl. Je kunt ook met een vertrouwenspersoon chatten. Van maandag tot en met donderdag kan je chatten van 16.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 15.00 tot 17.00 uur. Ga naar de website en druk op de chatbutton.

Kinder- en Jongerenrechtswinkel
Kinderen tot 18 jaar die informatie en advies zoeken over hun rechten kunnen bellen naar of langskomen bij de Kinder- en Jongerenrechtswinkel. Zij helpen gratis en eventueel anoniem. Meer informatie vind je op www.kinderrechtswinkel.nl.

De Kinderombudsman
De Kinderombudsman controleert of de kinderrechten in Nederland worden nageleefd door de overheid, maar ook door organisaties in het onderwijs, de kinderopvang, jeugdzorg en de gezondheidszorg. De Kinderombudsman kan je uitleggen hoe je voor je rechten kunt opkomen: alleen of met andere kinderen. Meer weten? Bezoek de website www.dekinderombudsman.nl.

ontwikkeld door 52grdn nrdrbrdt