Laatste nieuws

Gewijzigd klachtenbeleid

Jeugdbescherming west heeft met ingang van 1 januari 2018 een gewijzigd klach...

Convenant kwetsbare zwangeren en jonge ouders in Drechtsteden

Kwetsbare groepen vroeg in beeld krijgen en snel de juiste hulp bieden. ...

Waarom Jeugdbescherming west niet meedoet aan de aanbesteding in de jeugdteams Den Haag

Voor het eerst hebben we besloten ons uit een aanbestedingsprocedure terug te...

Video's

Farzana over de begeleiding van de jeugdbescherming

Dit is Farzana. Ze liep stage bij Jeugdbescherming west. Dat is best bijzonder want tot twee jaar geleden was zij cliënt bij ons. Het gaat heel goed met haar. Ze haalt goede cijfers en studeert momenteel SPH. Ze vertelt wat haar jeugdbeschermer voor haar heeft betekend

Cliƫntenraad

Veel gestelde vragen

  Jeugdreclasseringsmaatregel - Jongen

  Jeugdreclasseringsmaatregel

  Reguliere jeugdreclassering

  • Wat: een medewerker van Jeugdbescherming west begeleidt het kind nadat het een strafbaar feit heeft gepleegd en daarvoor is veroordeeld. De begeleiding kan ook een bijzondere voorwaarde zijn bij schorsing van de voorlopige hechtenis.
  • Wanneer: de rechter of de officier van justitie doen een uitspraak waarin jeugdreclassering is opgenomen. Ook kan de Raad voor de Kinderbescherming een kind doorverwijzen naar de jeugdreclassering.
  • Resultaat: voorkomen dat het kind opnieuw in aanraking komt met de politie.

  Naast de ‘gewone’ jeugdreclassering zijn twee aanvullende maatregelen mogelijk:

  • Intensieve Trajectbegeleiding Harde Kern: voor jongeren die al vaker met justitie in aanraking zijn gekomen en voor wie deze begeleiding de laatste kans is, in plaats van gevangenisstraf.
  • Intensieve Trajectbegeleiding CRIEM: persoonlijke begeleiding voor jongeren met een niet-Nederlandse achtergrond die voor het eerst met justitie in aanraking komen. De begeleiders houden rekening met de achtergrond van de jongere.

  De jeugdreclassering begeleidt jongeren die in aanraking zijn gekomen met politie en justitie. Meestal verplicht de kinderrechter een kind mee te werken aan begeleiding van de Jeugdreclassering. Ook de officier van justitie kan dit doen. De Raad voor de Kinderbescherming kan een kind ook verwijzen naar de Jeugdreclassering na een strafbaar feit.

  Wat doet een begeleider van Jeugdreclassering?
  In uw geval wordt uw kind begeleid door een medewerker van de afdeling Jeugdreclassering van Jeugdbescherming west. Het belangrijkste doel van de hulp is te voorkomen dat uw kind opnieuw in de fout gaat.

  Wat is er aan de hand?
  Om te weten hoe uw kind in de toekomst problemen kan voorkomen, moet eerst duidelijk worden waarom uw kind een strafbaar feit heeft begaan of niet naar school gaat. Dit gaat de begeleider van Jeugdreclassering samen met u en uw kind bespreken.

  De begeleider praat met u en uw kind over zijn gedrag, over problemen thuis en op school. En over problemen die te maken hebben met vrienden en wat uw kind in zijn vrije tijd doet. De begeleider kijkt ook naar welke dingen er goed gaan. En of uw kind zijn excuses wil maken aan het slachtoffer.

  U als ouder heeft een belangrijke rol in het leven van uw kind. Daarom wordt u actief betrokken bij de begeleiding. De jeugdreclassering kan u ondersteuning bieden in de opvoeding.

  Het is belangrijk dat de begeleider een goed beeld krijgt van de hele situatie. Daarom heeft de begeleider ook contact met instanties als school of de wijkagent, of andere belangrijke personen in het leven van uw kind.

  Plan van aanpak
  De begeleider maakt samen met u en uw kind een plan van aanpak. In dit plan staan de afspraken en doelen waaraan uw kind gaat werken. De begeleider ondersteunt uw kind hierbij. De begeleiding van jeugdreclassering is niet vrijblijvend. Uw kind moet werken aan de doelen en zich houden aan de afspraken met de jeugdreclassering.

  Doet uw kind dit niet? Dan moet de begeleider dit melden aan de officier van justitie en dit betekent dat uw kind (opnieuw) bij de rechter moet komen. Een voorwaardelijke straf kan dan worden omgezet in een onvoorwaardelijke straf.

  Intensieve begeleiding
  Soms vindt de kinderrechter dat intensieve begeleiding nodig is. Er zijn twee soorten intensieve begeleiding:

  • Intensieve Trajectbegeleiding (ITB) CRIEM is persoonlijke begeleiding voor jongeren die voor het eerst met justitie in aanraking komen. ITB CRIEM is bedoeld voor jongeren met een niet Nederlandse achtergrond. In de begeleiding wordt rekening gehouden met de achtergrond van de jongere. Er is aandacht voor het betrekken van ouders bij school en andere belangrijke instanties.
  • Intensieve Trajectbegeleiding (ITB) Harde Kern is voor jongeren die al vaker met justitie in aanraking zijn gekomen. De begeleiding wordt opgelegd als een laatste kans, in plaats van detentie. Harde Kern is intensief en biedt veel structuur en controle.

  In de folder onderaan deze pagina leest u meer over de jeugdreclasseringsmaatregel.

  ontwikkeld door 52grdn nrdrbrdt