telSpoed & crisis

Archief

Tags

Hier delen wij ervaringsverhalen geschreven door collega’s, netwerkpartners, cliënten en andere betrokkenen in de jeugdzorg.

#kindermishandeling #praktijkverhalen
Jeugdbescherming in de letterlijke zin

Als jeugdbeschermer ‘bescherm’ je kinderen op allerlei manieren. Maar soms kom je in situaties waarin beschermen wel heel letterlijk wordt. Zo ook bij Kimberley, een meisje dat in een heel onveilige situatie terecht was gekomen. Kimberley was bijna 17 jaar. Ze stond al een paar jaar onder…

Lees verder
#kennisblogs voor professionals
Let’s talk about sex!

Kinderen zeggen zelden letterlijk ‘Ik word seksueel misbruikt,’ maar geven vaak wel signalen af. Belangrijk dat de volwassenen om hen heen die signalen zien maar beter nog, dat ze laten zien het normaal is om over seks te praten. Seks moet altijd een onderwerp van gesprek zijn…

Lees verder
#kennisblogs voor professionals
Voorkomen seksueel misbruik: recept voor gedragswetenschappers

Onze gedragswetenschappers hebben in een creatieve themabijeenkomst ‘Voeden en verbinden’ nagedacht over hoe zij vanuit hun rol zo goed mogelijk kunnen bijdragen aan het beschermen van kinderen. Dit deden zij aan de hand van vier thema’s. Geheel in de lijn van het thema, hebben zij een kookboekje…

Lees verder