telSpoed & crisis
Walk for Freedom

Collega Gerda spreekt bij Walk For Freedom

#interview

‘Bijna de helft van de slachtoffers van mensenhandel is minderjarig. En van hen hebben we er maar een heel klein deel in beeld. Dat moet veel beter!’ Dit waren de openingszinnen van de speech van onze collega van het crisisinterventieteam Gerda Vreugdenhil voorafgaand aan de Walk For Freedom. Deze loop vond zaterdag 20 oktober plaats in het centrum van Den Haag en werd daar al voor de vijfde keer georganiseerd. De deelnemers aan de loop willen mensen bewust maken van het bestaan van mensenhandel. Meer dan 40 miljoen mensen zijn hier wereldwijd het slachtoffer van. Gerda sprak daar uit haar functie van voorzitter van het casusoverleg expertiseteam mensenhandel. Lees hieronder door hoe haar zij haar speech vervolgde.

‘In Den Haag werken we samen met ongeveer vijftien instanties uit het werkveld, waaronder diverse jeugdhulpinstanties en de politie, om meer zicht te krijgen op de slachtoffers. Maar we willen vooral door tijdig signaleren en ingrijpen voorkomen dat er nieuwe slachtoffers worden gemaakt.’

Alert zijn

‘Vanuit Jeugdbescherming west neem ik deel aan het casusoverleg mensenhandel minderjarigen. Eén keer in de zes weken komen we bij elkaar en bespreken we nieuwe ontwikkelingen, trends en signalen waar we alert op moeten zijn. Bijvoorbeeld een wijk waar veel vermiste meiden worden teruggevonden of een shishalounge waar we zorgelijke berichten over horen. Daarnaast bespreken we in het overleg jongeren waar we zorgen over hebben als het gaat om mogelijke mensenhandel. We zien vaak signalen zoals: weglopen van huis, verzuimen van school, opstandiger gedrag, niet willen zeggen met wie ze omgaan, drugsgebruik of ineens de beschikking hebben over geld of nieuwe spullen.

Deze signalen kunnen duiden op mensenhandel, maar er kan ook iets heel anders aan de hand zijn. Het is vaak lastig om helder te krijgen wat er echt speelt, omdat de jongeren meestal gesloten zijn en niet delen wat er speelt. In het overleg proberen we zoveel mogelijk informatie bij elkaar te brengen. Hierdoor krijgen we meer zicht op wat er speelt en of er daadwerkelijk sprake lijkt te zijn van mensenhandel.’

Kwetsbare jongeren

‘Juist de jongeren waar wij mee werken, jongeren met een moeilijke thuissituatie, een laag zelfbeeld of een beperking, zijn extra kwetsbaar om slachtoffer te worden van mensenhandel. Alle partijen aan tafel van het overleg zetten zich in om hun collega’s vanuit hun eigen organisatie alert te maken op signalen van mensenhandel. Zíj vragen hun collega’s om jongeren waar zorgen over zijn op het gebied van mensenhandel in te brengen in het overleg.

In het overleg bespreken we de casus, geven advies en denken mee over de inzet van de juiste hulpverlening voor dat meisje of die jongen. Door zoveel mogelijk mensen in het werkveld alert te maken op signalen van (mogelijke) mensenhandel hopen we met elkaar om meer slachtoffers in beeld te krijgen en te helpen, maar nog liever om nieuwe slachtoffers te voorkomen…’

Birgit Diepstraten-Goddijn, communicatieadviseur

Foto’s: Gerda Vreugdenhil

Lees ook onze andere verhalen op onze website.

Walk For Freedom groep

Reacties op dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

Archief

Tags