telSpoed & crisis

Een nieuwe vader voor Ray, in wiens belang is dat?

#kennisblogs voor professionals

“Ik stond echt even met mijn oren te klapperen’ zegt collega Mara. “Want Ray heeft nu ineens een nieuwe vader én een achternaam waar hij niets mee heeft. Dat vind ik nogal wat. Wat kan ik voor hem doen?” Mara vertelt over haar pupillen Lisa* (12 jaar) en Ray* (8 jaar). Ze staan onder toezicht en wonen al een aantal jaren in een pleeggezin. De kinderen zijn elke week een middag bij hun moeder Linda. Alleen Ray heeft contact met zijn biologische vader. De vader van Lisa is wat men in hulpverleningsland noemt: “uit beeld”.

Mara heeft gehoord dat moeder haar nieuwe verloofde Paul, de dag ervoor Ray heeft laten erkennen als zijn zoon. Zij hebben ervoor gekozen Ray voortaan de achternaam van Paul te geven. Lisa en Ray waren niet mee naar het gemeentehuis want ze zaten gewoon op school. Moeder wil ook Lisa laten erkennen door Paul. Maar omdat Lisa 12 jaar is, moest ze daar zelf bij de gemeente mee instemmen.

Ray kent Paul niet echt. Hij heeft hem weleens gezien bij zijn moeder thuis. De relatie is nog pril: moeder kent Paul nu een half jaar en is sinds twee maanden met hem verloofd. De pleegouder zegt dat Lisa niet erkend wil worden door Paul. Ray eigenlijk ook niet, maar hij spreekt zich daar niet zo over uit omdat hij zijn moeder niet wil kwetsen.

En nu?

Voor Ray is dit een verandering met heftige juridische gevolgen. Als juridische ouder heeft Paul bijv. recht op omgang, recht op informatie en is hij bevoegd om het gezag over Ray (mede) te dragen. Ik vraag me daarbij af of moeder en Paul zich realiseren dat Paul nu ook onderhoudsplichtig is geworden voor Ray. De situatie roept verdere vragen bij me op, zoals wat de biologische vader van Ray van de erkenning vindt en of Paul ook gezamenlijk gezag heeft nu? Juridisch gezien zijn er wel mogelijkheden om een erkenning te laten vernietigen, maar dat gaat een ingewikkelde weg worden omdat wij dit als uitvoerder van de ondertoezichtstelling niet zelf kunnen verzoeken aan de rechtbank.

Pas op de plaats

Ik adviseer Mara om eerst te vragen waarom moeder dit allemaal wil. En we moeten zorgen dat zij pas op de plaats maakt zodat we alle gevolgen van de erkenning voor de kinderen goed kunnen overzien. Daarom willen we moeder onmiddellijk met een schriftelijke aanwijzing de wettelijke opdracht geen verdere stappen te zetten nu. Maar eerst moet over de situatie en ons voornemen tot een schriftelijke aanwijzing worden gebeld met moeder en haar advocaat.

Terwijl Mara moeder probeert te bereiken, denk ik vast vooruit. Een bijzonder curator zou Lisa en Ray kunnen vertegenwoordigen bij de vraag of de erkenning door Paul wel echt in hun belang is. Als dit niet zo blijkt, kan de bijzonder curator vervolgens wél een verzoek tot vernietiging van de erkenning van Ray indienen. Benoeming van een bijzonder curator, lijkt daarom the way to go. Ik leg Mara uit hoe dit in zijn werk zou gaan. Naast de schriftelijke aanwijzing voor moeder moeten we zo snel mogelijk een verzoek voor benoeming van een bijzonder curator opstellen voor de kinderrechter.

Schriftelijke aanwijzing

Mara krijgt moeder uiteindelijk te pakken. Het blijkt dat moeder bang is dat haar gezag wordt beëindigd. Zij wil via de erkenning zorgen dat zij en Paul het gezag over Lisa en Ray gaan delen. Als haar gezag beëindigd wordt door de rechtbank, dan heeft Paul het in ieder geval nog, zo redeneert moeder. Het gezamenlijk gezag hebben ze alleen nog niet geregeld omdat Paul zijn Digi-D-codes is vergeten.

Mara bespreekt met moeder dat moeder geen stappen zal nemen voor de erkenning en gezag totdat de rechter een bijzonder curator heeft benoemd die kan kijken of wat moeder wil wel echt in het belang van Lisa en Ray is. Dit zal worden neergelegd in een schriftelijke aanwijzing. Mara zal moeders advocaat hier ook nog over bellen.

Mara en ik verdelen de taken en gaan aan de slag. Mara gaat de schriftelijke aanwijzing opstellen. Ik begin vast met de contouren van het verzoekschrift om een bijzonder curator benoemd te krijgen.

Bijzonder curator

Vijf weken later is de zitting en volgt uitspraak: er wordt een bijzonder curator aangesteld voor de kinderen. Korte tijd later heeft de bijzonder curator met alle betrokkenen gesproken: moeder, Paul, Lisa, Ray, Mara en pleegouders. Ze is tot de conclusie gekomen dat de erkenning niet in het belang van de kinderen is en dat er sprake is van misbruik van bevoegdheid bij de erkenning van Ray. Ze doet verslag van haar taak aan de rechter en dient een verzoekschrift in tot vernietiging van de erkenning.

Mara stuurt de beschikking voor de benoeming van een bijzonder curator en diens verzoek tot vernietiging van de erkenning door naar de Raad voor de Kinderbescherming. Zij zijn nog bezig met het onderzoek naar de vraag of het gezag van moeder beëindigd moet worden en de gang van zaken rond de erkenning van Ray moet hier een plek in krijgen.

Gelukkig is met het verzoek van de bijzonder curator het belang van Lisa en Ray weer terug in focus gekomen. Want een week later krijg ik een mail van Mara: het voorgenomen huwelijk van moeder en Paul is van de baan. Moeder heeft de relatie verbroken.

Laura Goei, senior jurist Jeugdbescherming west

Uiteraard hebben alle betrokkenen in het echt een andere naam.

Foto: Pixabay

 

 

Reacties op dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

Archief

Tags