telSpoed & crisis

Gezinsgericht werken en cliëntparticipatie: recept voor gedragswetenschappers

#kennisblogs voor professionals

Onze gedragswetenschappers hebben in een creatieve themabijeenkomst ‘Voeden en verbinden’ nagedacht over hoe zij vanuit hun rol zo goed mogelijk kunnen bijdragen aan het beschermen van kinderen. Dit deden zij aan de hand van vier thema’s. Geheel in de lijn van het thema, hebben zij een kookboekje gemaakt. Deze week deel 2 van de 4 thema’s:

Gezinsgericht werken en cliëntparticipatie

Ingrediënten

(wat heb je nodig?)

Vereiste houding

de klik met de cliënt: ‘geven om…’, luisteren, zonder  oordeel nieuwsgierig zijn en oprechte interesse tonen

Afgestemde

coaching van de jeugdbeschermer

Veel   

expertise dichtbij de cliënt

Altijd                                    

durf te evalueren, jezelf kwetsbaar op te stellen en de cliënt feedback te vragen te participeren, de tijd te nemen maar ook los te  laten te vertrouwen op de kracht van de cliënt en kansen te geven op  maat te werken en ‘out of the box’ te gaan

Gouden tips                       Alles in dialoog! Goede analyse = goede start

Bereiding

(wat moet je doen?)

Begin altijd met het zoeken naar de klik met de cliënt. Het is van belang dat je als gedragswetenschapper de jeugdbeschermer coacht om hier voldoende tijd en ruimte voor te nemen en er niet te snel aan voorbij te gaan. Daarnaast is het ook voor jou als gedragswetenschapper van belang dat er eerst een klik is met de cliënt (wanneer er sprake is van contact). Om deze klik goed te maken is het nodig om de volgende ingrediënten aan je houding toe te  voegen:

  • allereerst luisteren zonder oordeel;
  • vervolgens nieuwsgierig zijn en oprechte interesse tonen;
  • en tot slot ‘geven om..’, ‘we moeten allemaal een beetje van onze
    cliënten gaan houden’.

Om zo goed mogelijk van start te gaan met de cliënt is het van groot belang om een goede analyse te maken. Hierin ligt een expliciete taak voor jou als gedragswetenschapper. Wetenschappelijke kennis ten aanzien van opvoeding en ontwikkeling en gevolgen/invloed van diverse problematiek wordt hierbij als noodzakelijke inbreng gezien. Hierbij is het doel om gezamenlijk de ‘centrale lijn’ te bepalen. Om de cliënt zo goed mogelijk te helpen is het essentieel om de expertise zo dicht mogelijk bij de cliënt te houden. Dit kan de ene keer betekenen dat jij als gedragswetenschapper op de voorgrond treedt, in contact met de cliënt, en de andere keer is de expertise van de jeugdbeschermer nodig. Jij blijft dan op de achtergrond een coachende en adviserende taak houden.

Tot slot is gezinsgerichte aanpak en cliëntparticipatie pas geslaagd als je voldoende durf toont, jezelf kwetsbaar opstelt en écht kijkt met de cliënt naar wat nodig is. Hierbij zijn voortdurende evaluatie en feedback de hoofdingrediënten.

Uit: Voeden en verbinden, recepten voor gedragswetenschappers van JBwest

Foto: Pixabay

Deel 1 vindt u hier Voorkomen seksueel misbruik: recept voor gedragswetenschappers

Reacties op dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

Archief

Tags