telSpoed & crisis

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens in een dossier. Hierin staan de persoonsgegevens van alle gezinsleden, zoals naam, adres, geboortedatum en het burgerservicenummer (BSN). Ook staat erin beschreven waarom u cliënt bij ons bent, wat wij samen met u hebben afgesproken, welke hulp u wordt aangeboden en wie daarbij betrokken zijn.

De bewaartermijnen zijn als volgt:

  • vrijwillig kader en jeugdreclassering: 20 jaar;
  • kinderbeschermingsmaatregel (ondertoezichtstelling, machtiging uithuisplaatsing en voogdij): 30 jaar.

Privacywet
Omdat wij zorgvuldige omgang met persoonsgegeven belangrijk vinden hebben we een functionaris gegevensbescherming en een security officer in dienst. Deze functionarissen geven advies aan de organisatie over hoe de werkprocessen kunnen voldoen aan de privacywet AVG en de privacybepalingen uit de Jeugdwet en hoe de rechten van de cliënt op zorgvuldige gegevensbescherming het beste kunnen worden gewaarborgd.

Privacyreglement
Voor meer informatie over de privacy kunt u het privacyreglement van de branchevereniging Jeugdzorg Nederland raadplegen of privacyverklaring van Jeugdbescherming west.

Veilig versturen e-mails
Wij willen met al onze cliënten en ketenpartners privacygevoelige informatie veilig uit kunnen wisselen. Daarom gebruikt Jeugdbescherming west het programma ZIVVER voor het veilig versturen van privacygevoelige informatie per e-mail. Meer informatie over ZIVVER vindt u hier