Laatste nieuws

Ontwikkelingen rondom het coronavirus

Jeugdbescherming west geeft gehoor aan de maatregelen zoals deze door de rege...

Boekje met praktijkverhalen Jeugdbescherming west

We hebben een boekje gemaakt met een selectie van blogs die zijn geschreven d...

Nieuwsbrief Beter samenspel voor veilig opgroeien

Op 4 juli 2018 verscheen de nieuwsbrief van het programma ‘Beter samens...

Gewijzigd klachtenbeleid

Jeugdbescherming west heeft met ingang van 1 januari 2018 een gewijzigd klach...

Video's

Ik heb veel aan de begeleiding gehad

Dit is Farzana. Ze liep stage bij Jeugdbescherming west. Dat is best bijzonder want tot twee jaar geleden was zij cliënt bij ons. Het gaat heel goed met haar. Ze haalt goede cijfers en studeert momenteel Sociaal Pedagogische Hulpverlening aan het HBO. Ze vertelt wat de begeleiding van jeugdbescherming voor haar heeft betekend.

Cliƫntenraad

ANBI

ANBI JEUGDBESCHERMING WEST

Naam van de instelling
Stichting Jeugdbescherming west Beleid & Bedrijfsvoering

RSIN/fiscaal nummer
803570442

Contactgegevens
Neherkade 3054
2521 VX DEN HAAG
T 070 3082999
info@jeugdbeschermingwest.nl
www.jeugdbeschermingwest.nl

De doelstelling
De stichting stelt zich ten doel: Het, voor zover de stichting een certificaat of voorlopig certificaat bezit, als gecertificeerde instelling, als bedoeld in de jeugdwet, uitvoeren van jeugdbeschermingsmaatregelen en/ of jeugdreclassering (art. 2, lid 1, van de statuten).

Het beleidsplan
Het beleid van de stichting is vastgelegd in het strategisch plan en volgens de jaarsystematiek wordt dit gemonitord en bijgesteld. Klik hier voor de jaarverslagen.

De bestuurssamenstelling
De Raad van Toezicht bestaat uit 1 voorzitter en 4 leden. Gewerkt wordt volgens de uitgangspunten van de zorgbrede governancecode. De dagelijkse leiding valt onder verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur, de heer J. van der Hulst en mevrouw A. Rotering.

Raad van Toezicht 2019
Dhr. F. de Wuffel (Frans) Voorzitter
Dhr. H. Wiebes (Hans) Lid auditcommissie Financiën
Mw. T. van Altena (Tamara) Lid auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid
Mw. F. Örgü (Fadime) lid van auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid (benoemd per 23 september 2019)
Mw M. van Bergen (Marjan) lid van auditcommissie Financiën (benoemd per 23 september 2019)

Het beloningsbeleid
De medewerkers van Jeugdbescherming west vallen onder de cao Jeugdzorg met een eigen functiematrix met bijbehorende salaristabellen.
De leden van de Raad van Toezicht krijgen een vergoeding conform WNT (Wet Normering Topinkomens). Klik hier voor de jaarrekeningen.

 

ontwikkeld door 52grdn nrdrbrdt