Laatste nieuws

Feestelijke aftrap in Delft nieuwe werkwijze gemeenten en jeugdbescherming

...

Waarom Jeugdbescherming west niet meedoet aan de aanbesteding in de jeugdteams Den Haag

Voor het eerst hebben we besloten ons uit een aanbestedingsprocedure terug te...

NRC artikel vechtscheidingen in de jeugdbescherming

Vandaag in NRC een artikel over complexe scheidingen in de jeugdbescherming e...

Jeugdbescherming west ontvangt certificaat voor jeugdbescherming en jeugdreclassering

Jeugdbescherming west ontvangt certificaat voor jeugdbescherming en jeugdrecl...

Video's

Ik heb veel aan de begeleiding gehad

Dit is Farzana. Ze liep stage bij Jeugdbescherming west. Dat is best bijzonder want tot twee jaar geleden was zij cliënt bij ons. Het gaat heel goed met haar. Ze haalt goede cijfers en studeert momenteel Sociaal Pedagogische Hulpverlening aan het HBO. Ze vertelt wat de begeleiding van jeugdbescherming voor haar heeft betekend.

Cliëntenraad

Missie en visie

Missie

Wij zijn een gecertificeerde maatschappelijk dienstverlenende organisatie die in actie komt als de vei-ligheid en ontwikkeling van een jeugdige in het geding komen of als een jeugdige crimineel gedrag vertoont. Ons doel is een bijdrage te leveren aan een pedagogisch veilig opvoedklimaat voor jeugdigen, het bevorderen van zo zelfstandig mogelijke participatie van jeugdigen en hun ouders/opvoeders in de samenleving en het voorkomen van crimineel gedrag.

Visie

Wij gaan ervan uit dat jeugdigen in hun eigen omgeving het beste af zijn, mits deze omgeving voldoende waarborgen biedt voor hun veiligheid en ontwikkeling. In samenwerking met lokale professionals proberen wij met de jeugdige, de ouders en het netwerk een justitiële maatregel af te wenden. Dit noemen wij preventieve jeugdbescherming. Als dit niet mogelijk is voeren wij een rechterlijke dwangmaatregel uit. Justitiële maatregelen moeten slechts zo lang als nodig en zo kort als mogelijk duren. Dit lukt alleen wanneer wij uitgaan van de kansen en mogelijkheden van de jeugdige zelf en diens ouders en omgeving. Positioneren en engageren zijn binnen onze aanpak onlosmakelijk met elkaar verbonden.

We verdiepen ons in dat wat onze cliënten zelf kunnen en wie of wat zij daarvoor nodig hebben. Inzicht geven, activeren, motiveren en open en transparant samenwerken op basis van duidelijkheid en vertrouwen zijn sleutelwoorden. Onze inzet is gericht op de veiligheid en de ontwikkeling van de jeugdige in relatie tot de opvoedingssituatie en op de veiligheid van de samenleving in relatie tot crimineel gedrag van de jeugdige.

De houding van de jeugdbeschermer is robuust. De jeugdbeschermer haalt telkens opnieuw het belang en de veiligheid van de jeugdigen in het gezin en binnen de maatschappij naar voren. De jeugdbeschermer is onbevooroordeeld, bescheiden, verbindend en richt zich op het opbouwen van een constructieve samenwerking met de jeugdige, de ouders en andere betrokken rondom het gezin.

Wij stellen duidelijke bodemeisen voor de fysieke en mentale veiligheid van de jeugdige en het gedrag van de jeugdige. Onze kennis en ervaring, o.a. op het gebied van onveilige factoren voor de korte en lange termijn zetten we hierbij in. Wij zijn een lerende reflectieve organisatie. Wij willen leren van elkaar, onze cliënten en onze stakeholders. Wij vragen op structurele wijze feedback aan cliënten, medewerkers en onze stakeholders. Door het structureren van zowel interne en externe professionele reflectie, intervisie en supervisie verbeteren wij continu ons handelen. Ons kwaliteitssysteem is hierop ingericht.

ontwikkeld door 52grdn nrdrbrdt