Laatste nieuws

Tweede dag voor experteams een succes

Curtis de Roo, manager van het Expertiseteam Complexe Zorg, was een van de tw...

Boekje met praktijkverhalen Jeugdbescherming west

We hebben een boekje gemaakt met een selectie van blogs die zijn geschreven d...

Nieuwsbrief Beter samenspel voor veilig opgroeien

Op 4 juli 2018 verscheen de nieuwsbrief van het programma ‘Beter samens...

Gewijzigd klachtenbeleid

Jeugdbescherming west heeft met ingang van 1 januari 2018 een gewijzigd klach...

Video's

Ik heb veel aan de begeleiding gehad

Dit is Farzana. Ze liep stage bij Jeugdbescherming west. Dat is best bijzonder want tot twee jaar geleden was zij cliënt bij ons. Het gaat heel goed met haar. Ze haalt goede cijfers en studeert momenteel Sociaal Pedagogische Hulpverlening aan het HBO. Ze vertelt wat de begeleiding van jeugdbescherming voor haar heeft betekend.

Cliƫntenraad

Uw privacy

De nieuwe privacywet AVG heeft onze aandacht. Wij vinden zorgvuldige omgang met persoonsgegeven belangrijk. Wij hebben een functionaris gegevensbescherming aangesteld en een security officer. Deze functionarissen geven advies aan de organisatie over hoe de werkprocessen kunnen voldoen aan de AVG en de privacy bepalingen uit de Jeugdwet en hoe de rechten van de cliënt op zorgvuldige gegevensbescherming het beste kunnen worden gewaarborgd.  

Binnenkort komt er een nieuw privacyreglement en wij werken aan een nieuwe folder die goed  leesbaar is voor cliënten. Hierin staat uitgebreider beschreven hoe jeugdbescherming west met persoonsgegevens omgaat, welke gegevens zij verwerkt en waarom en wat daarvoor de wettelijke grondslag is, maar ook hoe lang jeugdbescherming west de gegevens bewaard  en wat de rechten van de cliënt zijn.

Inhoudelijk zijn deze rechten niet veel gewijzigd  door de AVG omdat Jeugdbescherming west nog steeds vooral aan de bepalingen uit de Jeugdwet is gebonden.

Vragen m.b.t. de AVG kunt u richten aan FG@jeugdbeschermingwest.nl.

 

ontwikkeld door 52grdn nrdrbrdt