telSpoed & crisis

Diagnose: Heftig Dilemma

#kennisblogs voor professionals #praktijkverhalen

Laura is jurist. Zij schrijft een blog over een dilemma waar zij als jurist, samen met haar collega jeugdbeschermers bij betrokken is geraakt. Dit keer gaat het over een mogelijke illegale adoptie.
Gefronste wenkbrauwen, een zwaar aanvoelend hoofd en een lichte kramp in de buik. Gepaard gaand met de opkomende vraag wat we in het belang van het kind vinden. Ik herken inmiddels de bekende symptomen. We hebben er namelijk weer eentje te pakken: een Heftig Dilemma.

Ik ben het dossier aan het lezen dat ik toegestuurd heb gekregen van de jeugdbeschermer voor juridisch advies en ondersteuning.

Illegale adoptie of niet ?
Centraal in dat dossier staat kleine Maya*. Maya is 2 jaar oud en komt uit een weeshuis in Nigeria*. Maya is naar Nederland gekomen met een in Nederland wonend Belgisch echtpaar dat haar in Nigeria heeft geadopteerd. Het is niet helemaal duidelijk hoe Maya Nederland is ingekomen, er is geen verblijfsvergunning voor haar aangevraagd en er is geen papieren spoor dat haar aankomst hier via vliegtuig zou kunnen verklaren. Er zijn wel Nigeriaanse adoptiepapieren maar bij de Raad voor de Kinderbescherming en de Centrale Autoriteit in Nederland zijn noch het Belgische echtpaar noch Maya bekend. Raadsels. Eén ding is wel duidelijk. Maya woonde in een Nigeriaans weeshuis, maar is nu ineens hier. Al bijna een jaar. Bij het Belgische echtpaar. Inmiddels onder (voorlopige) voogdij van Jeugdbescherming west gesteld om uit te zoeken hoe het met haar gaat, wat er moet gebeuren en wat zij nodig heeft. De Raad voor de Kinderbescherming heeft haar rapport uitgebracht. Zij (en de Centrale Autoriteit) zijn sterk van mening dat er sprake is van illegale adoptie. Ze willen dat de voogdij over Maya bij ons als neutrale instelling wordt belegd. Het Belgische echtpaar is het daar niet mee eens en heeft zelf een verzoek ingediend bij de rechtbank om te worden belast met het gezag over Maya. Ze vinden dat ze Maya een betere toekomst kunnen bieden dan als zij in het weeshuis in Nigeria was gebleven en dat is toch in haar belang? Over de adoptie zullen ze open zijn naar Maya toe, dat kan ook niet anders want het is duidelijk dat Maya geen eigen kind is.

Belang van het kind
De vraag die op tafel ligt is, is wat in Maya’s belang is. Laten we Maya opgroeien bij het Belgische echtpaar dat haar naar alle waarschijnlijkheid buiten de strenge internationale adoptieregels om heeft meegenomen naar Nederland? Regels die juist ter bescherming van het adoptiekind zijn opgesteld? Of plaatsen we haar om die reden in een neutraal pleeggezin, terwijl we weten dat dit voor haar als een uithuisplaatsing zal voelen? Daarbij: ze is nog maar relatief kort geleden met nieuwe verzorgers in een heel nieuw land terechtgekomen.

Met Maya gaat het goed, vertelt de jeugdbeschermer. Ze ontwikkelt zich met sprongen, wordt goed verzorgd, draait goed mee in het dagelijkse leven in Nederland, is een blij kind en heeft een zichtbaar warme band met het Belgische echtpaar. Aan de andere kant vinden we de manier waarop ze hier in Nederland is gekomen een besluit dat niet met haar belang voorop is genomen en voorzien we dat de illegale manier van de adoptie moeilijke (levens)vragen voor haar zal oproepen als ze ouder is. Het Belgisch echtpaar heeft Maya met de illegale adoptie in een onmogelijke positie geplaatst.

Vele argumenten in verhitte discussie
In de discussie die in het basisteam volgt vliegen de argumenten, tegenargumenten en afwegingen over tafel. Iedereen worstelt met het vraagstuk en de discussie wordt scherp gevoerd: Maya’s korte termijn belang, Maya’s lange termijn belang, illegale adoptie mag niet lonen, hechtingsproblematiek, trauma, de positieve ontwikkeling en warmte die ze nu ervaart, het belang van statusvoorlichting, kinderhandel, maar uiteindelijk: altijd het belang van het individuele kind voorop….

In het geval van Maya is de knoop doorgehakt. Ik loop terug naar mijn kamer maar voel het gewicht van Heftig Dilemma nog steeds in mijn wenkbrauwen, hoofd en buik. Het zit daar samen met Stille Hoop dat we in de gegeven omstandigheden hebben gekozen voor de minst slechte optie voor Maya.

Zeg je jeugdbescherming, dan zeg je Heftige Dilemma’s.

 * Bepaalde gegevens zijn om redenen van privacy gewijzigd

 

Laura Goei, jurist Jeugdbescherming west

Reacties op dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

Archief

Tags