telSpoed & crisis

‘Wat werkt: maatwerk of lef?’

#praktijkverhalen

Als we vanuit het jeugdteam contact krijgen over Ann, een veertienjarig meisje, zijn we onder de indruk van de waslijst aan problemen. Als Expertiseteam Complexe Zorg zijn we gewend aan ingewikkelde vragen, maar soms val je toch even stil. Bij Ann was dat vooral vanwege de medische klachten die werden beschreven, waardoor de zorgen over haar ontwikkeling erg groot waren. In deze blog lees je dat problemen in dossiers soms heel ingewikkeld lijken; dat het goed is om verder dan de papierwinkel te kijken, en welke oplossingen soms kunnen helpen, als verwijzers, ouders en betrokken hulpverleners het ook niet meer weten.  

Ann
Als veertienjarig meisje krijgt Ann al langere tijd zorg: voor haar schoolgang, voor haar gedrag en voor haar gezondheid. De ouders maken zich grote zorgen over hun dochter, de inzet van de gezinsbegeleiding heeft te weinig opgeleverd en het jeugdteam denkt dat het beter is als Ann naar een behandelplek gaat. In de tijd waarin we de aanmelding ontvangen, wordt de vraag echter steeds nijpender. Ann krijgt inmiddels sondevoeding omdat ze niet meer zelf eet. Het lukt niet goed om dit thuis toe te dienen, waardoor ze veelvuldig naar het ziekenhuis moet en niet meer naar school kan. 

Wat nu?
Na het verzamelen van alle informatie hebben we ketenpartners gevraagd om mee te denken, we zijn in gesprek met het gezin en de betrokken hulpverleners gegaan op zoek naar een creatieve oplossing. De situatie was nijpend omdat Anns fysieke gezondheid onder grote druk stond. Bovendien bekroop bij de betrokken zorgverleners steeds meer het gevoel dat zij iets anders nodig had dan haar op dat moment geboden werd. Alleen was deze zorg niet voorhanden. Zorgaanbieders zagen veel risico’s en beschikten niet over alle kennis en kunde om een goed aanbod te kunnen doen. Er was immers zorgaanbod nodig dat toegerust was op de medische én de sociaal emotionele zorg die Ann nodig had, waar de specialistische zorgaanbieders echter geen antwoord op hadden. Een creatieve oplossingen vraagt echter tijd, terwijl het ziekenhuis zo snel mogelijk de medische zorg wilde afschalen. 

Maatwerk of lef?
Uiteindelijk deed één van de bij de regionale experttafel aangesloten zorgaanbieders een voorstel voor maatwerk in de meest creatieve vorm. Echter vond het gezin dit plan voor iedereen erg belastend. Dus uiteindelijk zijn we op zoek gegaan naar een partij met lef om dit meisje een kans te gunnen. Want hoe ingewikkeld haar dossier ook mag zijn; welk gedrag blijft er over als je Ann veel structuur biedt, duidelijkheid en een kans geeft. Deze kans heeft Ann gekregen bij het Wilmahuis, waar ze doordeweeks mocht wonen. 

Weer naar huis!
Al snel zien we dat Ann het supergoed doet. Ze bloeit op, de sondevoeding wordt makkelijker en zelfs afgebouwd, ze gaat zich actiever bewegen, en gaat weer naar school. We zien een meisje dat weer meer open is, meer van het leven geniet en zich aansluit bij leeftijdgenoten. De zorg wordt dus niet zozeer geïntensiveerd. maar zelfs afgebouwd. Na zes maanden gaat het zo goed dat er wordt gekeken hoe Ann weer naar huis kan. De stap naar huis is spannend, want iedereen wil heel graag dat het voor altijd zo goed blijft gaan met Ann. Dus we houden een vinger aan de pols, en er worden afspraken gemaakt over nazorg vanuit het Wilmahuis. Ann viert de kerstdagen dit jaar thuis bij haar ouders!

Duidelijkheid, structuur en nabijheid
Waar de oplossing in eerste instantie gezocht werd in zeer specialistisch zorgaanbod, bleek de sleutel tot succes te liggen in de aloude principes: duidelijkheid, structuur en nabijheid. De gezinshuisouders hebben een risico genomen dat andere zorgaanbieders niet konden nemen. Zij hebben nieuwe inzichten opgedaan als antwoord op de vraag wat Ann nodig heeft om weer tot ontwikkeling te komen. Hiermee hebben ze Ann en ouders een geschenk voor het leven gegeven. Soms zit het succes dus niet zozeer in maatwerk, als wel in lef! Helaas zijn er maar weinig plekken die dit lef tonen, en we hopen dat ook voor de ingewikkelde vragen dit vaker mogelijk is. 

Tanja Mook
Gedragswetenschapper Expertiseteam Complexe Zorg
Jeugdbescherming west

Ann en haar ouders hebben toestemming gegeven tot publicatie van dit blog.

Reacties op dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

Archief

Tags