telSpoed & crisis
jeugdzorg

Minister De Jonge dit is geen film, maar werkelijkheid…

#opinie

Daar zit ik dan op mijn vrije zaterdagavond in de bioscoop voor de Franse film ‘Hors Normes’. Dit keer dan wel zonder 3D-bril. De film gaat over twee vrienden die zich met hart en ziel inzetten voor autistische kinderen die zonder hun hulp tussen wal en schip zouden vallen. Een film over uitzonderlijke mensen, uitzonderlijke oplossingen, die vooral niet volgens de regels te werk gaan. Kinderen met autisme behoren tot een doelgroep waar we vanuit ons Expertiseteam Complexe Zorg al lange tijd aandacht voor vragen. Waarvoor we continu op zoek zijn naar oplossingen voor de soms ingewikkelde vraagstukken van deze doelgroep. En de film raakt me, wat een gelijkenissen zie ik waar we ook in onze regio en in heel Nederland tegenaan lopen. Wat mij betreft is dit na ‘Alicia’ en ‘Rotjochies’ de volgende film voor zorgend Nederland en voor onze minister Hugo de Jonge om snel te gaan bekijken.

Uitzonderlijke kinderen, uitzonderlijke problemen

In de film gaat het over kinderen met een ernstige vorm van autisme. Kinderen die door instellingen worden geweigerd omdat ze te complex zijn. Die opgesloten worden, vastgepakt of veel medicatie krijgen om ze rustig te houden. Zorginstanties weten niet meer wat ze met deze kinderen aanmoeten. En de kinderen hebben wanhopige ouders die ook naar oplossingen op zoek zijn.

En waar vind je dan een oplossing?

In deze film vind je de oplossing bij bevlogen mensen die vanuit hun hart deze kinderen helpen. En hoe doen wij het hier bij het Expertiseteam? Deze kinderen zien we overal terug. We komen ze tegen als thuiszitter, in de GGZ-klinieken, in een gespecialiseerde instelling als de Hoenderloogroep of in de gesloten jeugdzorg. We zien deze kinderen keer op keer terugkomen in de hulp. Het blijft voor hun ouders een zoektocht naar de passende hulp, naar een stap verder in hun ontwikkeling. Het is een strijd tegen de wachtlijst die beslecht wordt met geduld, maar veelal ook met escalaties…

Buiten de kaders

En soms werkt het dan het beste om te zoeken naar zorg die buiten de kaders gaat, zoals de Inspectie Gezondheidszorg (en Jeugd) in ‘Hors Normes’ constateert dat de hele keten terugvalt op een kleinschalig, succesvol initiatief. Een initiatief dat dan wel niet volgens normen werkt met gekwalificeerde mensen, maar deze kinderen wel helpt en ze vooral niet afwijst! Een sluiting omdat ze volgens de inspectie niet volgens de normen werken, zou rampzalig zijn. Waarbij er voor de kinderen grotere problemen ontstaan, die niet goed in het jeugdzorgsysteem zijn op te lossen. Kortom, hier zien we zeer duidelijke gelijkenissen. Met de sluiting van de Hoenderloogroep gaan we immers tegen deze zelfde problemen aanlopen. Of er daarbij voldoende oplossingen beschikbaar zijn, of dat er mogelijkheden zijn om buiten de kaders te kunnen gaan, is nog maar de vraag.

Wat kunnen we ervan leren?

Natuurlijk is het een geromantiseerd verhaal, maar van elk verhaal kun je leren. Voor mij was het een bevestiging dat het logisch is dat ook ík als onderdeel van een Expertiseteam soms buiten de kaders de oplossingen zoek, soms ook juist de instellingen aandraag die niet gecontracteerd zijn of (nog) niet alle registraties hebben. Omdat juist deze instellingen voor deze complexe doelgroep wél een oplossing kunnen zijn.

Natuurlijk doen we dat met de grootste zorg. In overleg met de betrokkenen wegen we de belangen af, houden we de kinderen in de gaten, maar zoeken we vooral de samenwerking. En wat kan onze minister Hugo de Jonge hiervan leren? Ik hoop dat Hugo de film gaat kijken en zich daarbij afvraagt hoe ons Nederlands systeem deze kinderen helpt of hoe we te kort schieten. Dat hij zich afvraagt wat de impact is van een sluiting van een specialistische voorziening zoal de Hoenderloogroep op een gehele keten. Het is té makkelijk gezegd dat er ‘geen kind tussen wal en schip valt’. Deze kinderen vielen namelijk al tussen wal en schip en dat kunnen we binnen de huidige kaders echt niet zomaar oplossen.

Uitnodiging voor de minister

Ik nodig minister Hugo de Jonge hierbij dan ook uit om samen met mij mee naar deze film te gaan kijken en om het hierna erover te hebben. Dat is een stuk goedkoper dan al die adviesbureaus en leertafels die nu worden gebruikt om de keten te bekijken. Soms kan een film ook een eye-opener zijn… Ik trakteer! 😊

Tanja Mook, gedragswetenschapper Expertiseteam Complexe Zorg

Foto: Hors Normes

* Wil je weten waar Hors Normes draait bij jou in de buurt? Kijk op: https://www.filmvandaag.nl/film/107928-hors-normes/filmladder *


Lees ook onze andere opinieverhalen op onze website

Reacties op dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

Archief

Tags