telSpoed & crisis
jeugdbescherming

Functiedifferentiatie: interview ondersteunend jeugdbeschermer Lucia

#functiedifferentiatie

Pilot functiedifferentiatie: inzet nieuwe functies in het primair proces
Het verlagen van de werkdruk voor jeugdbeschermers en het verbreden van de kwaliteit door het toevoegen van expertise. Dit zijn twee belangrijke uitgangspunten bij de inzet van nieuwe functies in het primair proces. Naast het werven van extra jeugdbeschermers realiseren we ook extra functies, zoals die van ondersteunend jeugdbeschermer, expert ouderrelaties of teamjurist. Zo voegen we waarde toe en kunnen we onze gezamenlijke opdracht ‘ieder kind blijvend veilig’ zo goed mogelijk uitvoeren.

In gesprek met ondersteunend jeugdbeschermer Lucia
Lucia begon als stagiaire bij Jeugdbescherming west en groeide door tot jeugdbeschermer. Toch voelt ze zich het meest thuis in een baan, waarbij ze haar collega’s kan ondersteunen. De functie van ondersteunend jeugdbeschermer is haar dan ook op het lijf geschreven. Deze functie werd in het leven geroepen in het kader van functiedifferentiatie. Hoe ervaart Lucia deze functie?

Als jeugdbeschermer met caseload en een jong gezin thuis, voelde Lucia zich twee jaar geleden niet helemaal gelukkig meer in haar baan. “Ik vond het zwaar om werk en privé op een goede manier met elkaar te combineren”, vertelt ze. Lucia deelde haar twijfels tijdens een gesprek met haar teammanager, die haar wees op de functie van ondersteunend jeugdbeschermer (ojb’er). Destijds een nieuwe functie met als belangrijkste doel: het verlagen van de werkdruk voor jeugdbeschermers. “Het sprak me meteen aan”, zegt Lucia. “In deze rol neem ik ze werk uit handen.”

Gevarieerd takenpakket
Het bleek voor beide partijen een schot in de roos. Jeugdbescherming west kon een waardevolle kracht behouden en Lucia vond haar werkplezier terug. Hoe ziet haar takenpakket er nu uit? Lucia: “Als ondersteunend jeugdbeschermer doe ik van alles. Denk bijvoorbeeld aan administratieve taken, gezinsplannen invullen en rapportages verwerken. Ook ben ik aanwezig bij gesprekken van jeugdbeschermers, dan maak ik de notulen. Ik kan ook bureaudiensten draaien, naar de jeugdbeschermingstafel gaan en eerste Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI’s) oppakken. Verder werk ik nieuwe ojb’ers in en maak ik ze wegwijs binnen onze organisatie. Bij vragen ben ik hun eerste aanspreekpunt.”

Soms neemt Lucia taken over die heel tijdrovend kunnen zijn. Zo vroeg een jeugdbeschermer haar welke paardencoach zij konden inzetten voor een cliënt en of dat kon via een maatwerkconstructie. Lucia: “Uiteindelijk gaf de gemeente akkoord voor de financiering, ook al was deze hulp niet ingekocht. Daar ging wel het nodige aan vooraf. We moesten bijvoorbeeld inhoudelijk goed onderbouwen waarom wij deze hulp wilden inzetten. Dit zette ik samen met de jeugdbeschermer op papier. Alles wat we verder administratief moesten regelen en aanleveren bij de gemeente pakte ik verder op, met de jeugdbeschermer in cc. Leuk om te doen en ik ben trots op het eindresultaat.”

Onderlinge afstemming
Lucia is op dit moment gekoppeld aan zeven jeugdbeschermers binnen het team waarin ze al werkte. “Hierdoor heb ik vaak aan een half woord genoeg. Ik weet wat ze van mij verwachten en hoe ik iets moet oppakken. Het maakt ook dat ze taken met een gerust hart aan mij toevertrouwen.” Contact is er op allerlei manieren: online, telefonisch of live op kantoor. De meeste verzoeken ontvangt Lucia per e-mail en ook de afstemming verloopt meestal op deze wijze. “Afhankelijk van de prioriteit, pak ik verzoeken zo snel mogelijk op. Bij alles wat ik doe, zet ik de jeugdbeschermers in cc. En bij langdurige taken stuur ik tussentijds een statusupdate. Zo kunnen ze meelezen en zijn ze altijd op de hoogte.” Ook collega’s uit andere teams weten Lucia goed te vinden wanneer ze ergens hulp bij nodig hebben.

Achter de schermen werken
In tegenstelling tot Lucia hebben de meeste ondersteunende jeugdbeschermers bij Jeugdbescherming west momenteel geen SKJ-registratie. Zij voeren taken uit onder verantwoordelijkheid van SKJ-geregistreerde collega’s. “Dat is ook heel waardevol, al vind ik persoonlijk dat een SKJ-registratie wel meerwaarde heeft. Je kunt dan toch net wat meer doen, zoals een zitting waarnemen als dat nodig is. Mijn suggestie is dan ook dat alle ondersteuners hun registratie halen, ook als ze niet willen doorgroeien tot jeugdbeschermer. Ik hoop dat die mogelijkheid in onze organisatie bestaat of dat die wordt gecreëerd”, aldus Lucia.

Zichtbaar zijn voor je team
Ook al kan veel van het werk digitaal; Lucia kiest er bewust voor om vaak op kantoor te zijn. Dat is ook haar advies aan andere ondersteunende jeugdbeschermers: zorg dat je zichtbaar bent voor je team. “Dat verlaagt de drempel om je in te schakelen”, ervaart Lucia. “Verder vind ik het belangrijk om soms iets extra’s te doen wat niet beschreven staat. Ik neem weleens spontaan een zelfgebakken cake mee. En op vrijdagen verzorg ik vaak de lunch. Ook op deze manier ontlast ik jeugdbeschermers een beetje en dat waarderen ze.” Lucia is dankbaar voor de kans die ze kreeg om als ondersteunend jeugdbeschermer aan de slag te gaan. En dat ze hierdoor in jeugdzorg kon blijven werken, in het bijzonder bij Jeugdbescherming west. “Alles wat ik weet, heb ik hier geleerd. Ik ben heel blij dat ik mijn kennis en ervaring in deze rol nog steeds kan benutten!”

Disclaimer: Lucia is inmiddels weer werkzaam als jeugdbeschermer.

Reacties op dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

Archief

Tags