telSpoed & crisis

Archief

Tags

Hier delen wij ervaringsverhalen geschreven door collega’s, netwerkpartners, cliënten en andere betrokkenen in de jeugdzorg.

#opinie #praktijkverhalen
Detentie of niet, waar is de samenleving meer bij gebaat? | jeugdreclassering

In het jeugdstrafrecht is veel meer aandacht voor het pedagogische aspect dan in het volwassenenstrafrecht. En dat is niet voor niets. Want detentie in een justitiële jeugdinrichting doet soms meer kwaad dan goed. In deze blog beschrijf ik het verhaal van George. Hij beging een heftig delict…

Lees verder
#opinie
Reclame met thema scheiding: complimenten aan de Plus!

Vechtscheidingen: ik was me nooit zo bewust van het bestaan tot ik als jeugdbeschermer ging werken. Zo rond vakanties en feestdagen lijkt het alleen maar erger te worden. Ouders vechten elkaar de tent uit over de hoofden van hun kinderen. ‘Ze moeten eerste kerstdag bij mij!’ ‘Nee…

Lees verder
Handen af_ veilige publieke taak
#opinie
Agressie in de jeugdzorg |Handen af van onze collega’s bij de receptie

RTL 4 kopte afgelopen week: ‘Jeugdzorg: ernstige agressie tegen twee op de drie medewerkers.” Veel jeugdbeschermers, ambulant hulpverleners, gezinscoaches en andere jeugdzorg verlenende mensen zullen het beeld helaas wel herkennen. Goed dat er aandacht voor is. Maar ik wil ook aandacht vragen voor een andere groep collega’s.…

Lees verder
#kindermishandeling #kort #opinie
Ieder kind verdient bescherming tegen ALLE vormen van kindermishandeling

Laten we oog hebben voor de niet zichtbare vormen van kindermishandeling. Alle vormen van kindermishandeling zijn even schadelijk.

Lees verder
#opinie
Een dikke pluim voor pleegouders: super gewone mensen met een superbelangrijke taak

Pleegouders verdienen een dikke pluim, schrijft gedragswetenschapper Caroline.

Lees verder
#kennisblogs voor professionals #opinie #praktijkverhalen
In het jeugdstrafrecht: is het maatschappelijk belang echt beter gediend bij langere detentie?

Tijdens strafzittingen wordt het maatschappelijk belang altijd afgewogen tegen het persoonlijk belang van de verdachte. Daarom moeten verdachten soms tot de rechtszaak in voorarrest blijven. Bij het jeugdrecht weegt het persoonlijk belang vaak net een beetje zwaarder en mogen de jongeren de rechtszaak vaak thuis afwachten onder…

Lees verder
#opinie
De kortste weg is binnendoor

Deze titel heb ik niet zelf verzonnen. Ik heb ‘m gepikt. Kortgeleden was ik op een netwerkbijeenkomst van de Stichting Kwaliteitskader Jeugd – voor alle professionals in de jeugdzorg bekend als SKJ. Thema van de bijeenkomst was “complexe scheidingen, jeugdprofessionals en tuchtrecht”. Allerlei professionals vertelden daar over…

Lees verder