telSpoed & crisis
jeugdbescherming

Functiedifferentiatie: interview expert ouderrelaties Ana

#functiedifferentiatie

Pilot functiedifferentiatie: inzet nieuwe functies in het primair proces
Het verlagen van de werkdruk voor jeugdbeschermers en het verbreden van de kwaliteit door het toevoegen van expertise. Dit zijn twee belangrijke uitgangspunten bij de inzet van nieuwe functies in het primair proces. Naast het werven van extra jeugdbeschermers realiseren we ook extra functies, zoals die van ondersteunend jeugdbeschermer, expert ouderrelaties of teamjurist. Zo voegen we waarde toe en kunnen we onze gezamenlijke opdracht ‘ieder kind blijvend veilig’ zo goed mogelijk uitvoeren.

Expert ouderrelaties ondersteunt jeugdbeschermers bij complexe echtscheidingen
Conflicten tussen ouders maken het begeleiden van een gezin vaak extra ingewikkeld. Ongewild kost dat veel tijd en energie, terwijl jeugdbeschermers er vooral willen zijn voor het kind. Wie bij Jeugdbescherming west in Leiden gezinnen begeleidt waarbij sprake is van een complexe echtscheiding, kan sinds begin 2023 voor ondersteuning terecht bij een expert ouderrelaties. Een nieuwe functie, waar Ana als eerste invulling aan geeft. Jeugdbeschermer Sophie schakelt haar regelmatig in. Wat zijn hun ervaringen tot nu toe?

Bij complexe echtscheidingen kunnen jeugdbeschermers op meerdere manieren een beroep doen op Ana. “Zo maak ik op verzoek een analyse van een conflict en de dynamiek tussen ouders”, vertelt ze. “Daarnaast kan ik vanuit mijn expertise gesprekken voeren met ouders, alleen of samen met de jeugdbeschermer. Met als doel ze bewust te maken van hun onderlinge communicatie en om ze te motiveren tot hulpverlening. En soms ga ik namens jeugdbeschermers in gesprek met ketenpartners over de scheidingsproblematiek.” Ana wordt zowel bij lopende complexe echtscheidingen als bij nieuwe zaken geraadpleegd. “Soms is het prettig om vooraf al te kunnen sparren. Ook tijdens de casuïstiekbesprekingen bekijken we of ik als expert ouderrelaties iets kan betekenen.”

Eerst kijken naar het ontstane conflict
Jeugdbeschermers van de locatie Leiden weten Ana inmiddels goed te vinden. Sophie is een van hen. Ze vindt het fijn dat Ana vanuit haar deskundigheid met haar meedenkt. “Wat ik ervaar is dat er bij complexe echtscheidingen vaak mediation wordt ingezet. Dat gebeurt met goede intenties. Maar als die strijd er nog zo is, dan is dat vaak helemaal niet succesvol. Dus er moet eerst aandacht komen voor de pijn en voor het verlies van de relatie, wil je een stap verder kunnen komen. Hierin is Ana als expert ouderrelaties heel helpend”, aldus Sophie. “Met de inzet van Ana hoop je dat ouders meer gaan openstaan voor het ontstane conflict en dat ze bereid zijn om daarnaar te kijken. Dat vraagt om bewustwording, reflectie en de wil om het samen anders te doen. Dan ontstaat er ruimte.”

Toegevoegde waarde van een expert ouderrelaties
Volgens Sophie kunnen zaken met complexe echtscheidingen flink onder je huid gaan zitten. “Door Ana in te schakelen kun je emotioneel wat meer afstand doen van het conflict tussen ouders. Het voelt minder zwaar als je samen kunt optrekken.” Ana: “Wat ik hoor, is dat jeugdbeschermers het als prettig ervaren dat zij minder bezig hoeven te zijn met het conflict en ze hun focus meer kunnen leggen op de kinderen. Dat geeft ruimte in het hoofd en zorgt ook voor meer voldoening in het werk.” Sophie vindt dat de functie van expert ouderrelaties ook bijdraagt aan het verhogen van de kwaliteit binnen Jeugdbescherming west. “Ik vind het heel sterk dat je als organisatie uitstraalt dat als je bij ons komt we eerst een goede analyse gaan maken van het conflict. Dat de opbouw wat meer methodisch is.”

Nieuwe functie binnen Jeugdbescherming west
Ana is de eerste expert ouderrelaties die bij Jeugdbescherming west aan de slag is gegaan. Ze werkt vanuit Leiden en in Zeeland en Haaglanden zijn inmiddels ook experts ouderrelaties gestart. “Het mooie van een nieuwe functie is dat je de vrijheid en ruimte hebt om die naar eigen inzicht vorm te geven. Ik voelde mij hierin van begin af aan gesteund. Tegelijkertijd zijn vaste kaders ook belangrijk. Dat het voor iedereen helder is wat een expert ouderrelaties doet, en wanneer en hoe je die inschakelt.”

Sophie is van mening dat het een kans is voor jeugdbeschermers om Ana te betrekken. En samen te onderzoeken hoe zij ondersteuning kan bieden. “Bij voorkeur al bij de start van een nieuwe gezin met een complexe echtscheiding. Ook voor ervaren professionals kan het nuttig zijn om samen te gaan zitten.” Ana sluit zich hierbij aan. “Sta er open voor en wacht niet te lang. Want dit soort problematiek kost je vaak veel energie. Zie een expert ouderrelaties als een instrument dat je ter ondersteuning kunt inzetten. Het conflict oplossen is lang niet altijd haalbaar, maar elke stap in de goede richting is waardevol.”

Lees hier het interview met Lucia, dat we vorige week publiceerden.

Reacties op dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

Archief

Tags