telSpoed & crisis
çlientambassadeur

Van levenservaring naar ervaringsdeskundigheid

#opinie

Na jarenlang als jeugdreclasseerder te hebben gewerkt, ben ik in april 2018 gestart als cliëntambassadeur. Als cliëntambassadeur breng ik de stem van de cliënt in de organisatie, omdat deze stem zo belangrijk is! Als cliënt kun je meepraten en meedenken over hoe het beter kan en over wat goed gaat. Ook wilden wij als Jeugdbescherming west graag ervaringsdeskundigheid inzetten van cliënten en medewerkers, om zodoende meer verbinding te krijgen en beter aan te sluiten bij de belevingswereld van de cliënt.

Wens inzet ervaringsdeskundigheid
Vanuit gesprekken met cliënten en met collega’s binnen en buiten Jeugdbescherming west heb ik het idee opgedaan om ervaringsdeskundigheid in te zetten binnen de organisatie. We hebben vervolgens als groep met elkaar gebrainstormd: waar lopen we tegenaan met cliëntparticipatie, -betrokkenheid en -feedback en wat willen we precies bereiken?

Start pilot ervaringsdeskundigheid
Vanuit alle gesprekken die ik met verschillende mensen gevoerd heb kwam het idee om een samengestelde groep te gaan vormen om de opleiding te gaan starten. Ik heb het uitgeschreven in een pilot die positief is beoordeeld door ons Management Team. Hiertoe heb ik een oproep gedaan op intranet, waarna een aantal collega’s zich aanmeldde. Ook meldden diverse cliënten zich via de cliëntenraad, teammanagers en een jeugdbeschermer.

Opleiding ervaringsdeskundigheid
We hebben met een zeer diverse groep de opleiding ervaringsdeskundigheid gevolgd. Deze opleiding bestond onder meer uit theorie ervaringskennis en -deskundigheid, de presentatie van ons persoonlijk herstelverhaal en reflectie en verantwoording van inzet van ervaringsdeskundigheid. Eén van de docenten van de opleiding is overigens ook ervaringsdeskundige.

Persoonlijke groei
Ik vond het een pittige opleiding, want je moet terug naar het verdriet waarin je ervaring zit. We hebben ons herstelverhaal opgeschreven; in je herstelverhaal vertel je welke zaken eraan hebben bijgedragen dat je bent hersteld. Je gaat reflecteren in relatie tot je ervaring.

Ik heb door het volgen van deze opleiding persoonlijke groei ervaren; ik merk dat ik me niet meer zo druk maak om zaken waar ik geen invloed op heb en realiseer me nu beter wat de invloed van mijn verleden is op mijn heden en ook waar ik heen ga in de toekomst. We hebben geleerd om onze ervaring om te zetten als product om deze op verschillende manieren in te kunnen zetten.

Opbrengst opleiding
Ik ben trots op onze groep in wat we geleerd hebben en hoe we gegroeid zijn. We vonden het allemaal een meerwaarde dat we daar als mens zaten; niet als jeugdbeschermer, cliëntambassadeur of cliënt. Dat verkleint de afstand en schept een enorme band, omdat je niet meer in functie bent. We willen met onze ervaringen en deskundigheid bijdragen aan deskundigheidsbevordering binnen Jeugdbescherming west.

Waar staan we nu?
Iedere ervaringsdeskundige heeft zijn of haar eigen voorkeur of wensen ten aanzien van de inzet van ervaring. Er zijn inmiddels al kleine stappen gezet; we zijn momenteel bezig met de opzet van een magazine, waarin de ervaringsdeskundigen vertellen waarvoor zij hun ervaringsdeskundigheid willen inzetten. Eén van de ervaringsdeskundigen heeft een casuïstiekoverleg bijgewoond, een ander gaat meedoen aan een moreel beraad en neemt deel aan een uitvoerdersoverleg. Ervaringsdeskundige Dagmar heeft inmiddels al blogs gepubliceerd op onze website en er worden workshops georganiseerd.

Inzet ervaringsdeskundigheid
Inmiddels zijn er jeugdbeschermers en teammanagers die mij benaderen dat ze een ervaringsdeskundige willen inzetten. We maken niet alleen gebruik van de groep die recentelijk is opgeleid; we zetten ook de ervaringsdeskundigheid in van leden van de cliëntenraad en jongeren van ExpEx. Zo heeft laatst een ExpEx jongere bijgedragen aan een inhoudelijke teamdag in Den Haag; dit is erg positief ontvangen.

Per 1 juli treedt een ervaringsdeskundige voor vier uur per week in dienst, die aansluit bij de proeftuin in Haaglanden. Ook zal deze ervaringsdeskundige vanuit een ander perspectief deelnemen aan diverse bijeenkomsten en zorgen voor een nieuwe blik op zaken.

We rollen onze ervaringsdeskundigheid dus steeds verder uit, om zodoende meer verbinding te krijgen en beter aan te sluiten bij de belevingswereld van de cliënt.

Caroline Quarles van Ufford, cliëntambassadeur Jeugdbescherming west
(voor contact met Caroline, kijk op de pagina: cliëntambassadeur)

Nog een blog lezen van Caroline Quarles van Ufford? Lees de blog: Boodschap verpakt in boosheid wordt vaak niet gehoord.

Reacties op dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

Archief

Tags